Categoryขังลืม 3096 วัน

ขังลืม 3096 วัน หนังที่สร้างมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา

เรื่องราวจากที่เกิดขึ้นจริงในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกขโมยไปจนได้รับความช่วยเหลือและได้รับเรื่องราวมากมายในชีวิตที่ผ่านมา 11 ปีที่ผ่านมา ลังเลลืม  movie 2 ฟรี

Continue Reading