Categorythe platform

the platform หนังดังช่วงหยุดยาว ดู หนัง ชน โรง

ดู หนัง ชน โรงthe platform หนังที่ว่าด้วยการแบ่งชนชั้นและการเอาตัวรอด โดยที่ทุกคนจนมุมจนทำได้ทุกอย่างทำให้ต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่บีบบังคับจนสามารถกินได้แม้แต่เนื้อคน

Continue Reading